Index getrouwe­vertaling.nl

Verwijzingen diverse artikelen

codex-aleppo-jes9v5

Fragment van de Hebreeuwse Codex Aleppo (ca 920)
met de tekst Jesaja 9:5:
‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij is op Zijn schouder;
en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad,
Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.’

Index getrouwevertaling.nl

In deze rubriek zijn verwijzingen opgenomen naar artikelen en gedeelten van artikelen op deze website over teksten van het Oude en Nieuwe Testament. Dit is niet bedoeld als een compleet tekstregister. Alleen wanneer een tekst of vertaling wat uitgebreider besproken wordt, is hier een verwijzing opgenomen. N.B. De verwijzingen zijn nog niet compleet, slechts een gedeelte van de artikelen is thans verwerkt.

Oude Testament

Genesis - Esther

Herziening minder woordgetrouw dan Statenvertaling – Twintig voorbeelden uit Genesis (rubriek Herziene SV)

Genesis 3:16, 17 HSV (gedeelte van een artikel)

Genesis 4:1 Statenvertaling (gedeelte van een artikel)

Genesis 4:5 HSV (gedeelte van een artikel)

Genesis 15:7 HSV (gedeelte van een artikel)

Genesis 26:8 HSV (gedeelte van een artikel)

Genesis 29:17 HSV (gedeelte van een artikel)

Genesis 31 HSV (gedeelte van een artikel)

Exodus 14:14 HSV (gedeelte van een artikel)

Exodus 23:22 HSV (gedeelte van een artikel)

Exodus 34:27 HSV (gedeelte van een artikel)

Job - Maleachi

Psalm 2 in de Herziene Vertaling (Standvastig, juni 2008) (rubriek Herziene SV)

Psalm 8:3 HSV (gedeelte van een artikel)

Psalm 22:22 Statenvertaling (gedeelte van een artikel)

Psalm 35:19 HSV (gedeelte van een artikel)

Psalm 69:23 Statenvertaling (gedeelte van een artikel)

Psalm 78:18 HSV (gedeelte van een artikel)

Psalm 119:5 HSV (gedeelte van een artikel)

Psalm 119:130 HSV (gedeelte van een artikel)

Spreuken 6:13 HSV (gedeelte van een artikel)

Spreuken 10:10 HSV (gedeelte van een artikel)

Spreuken 19:27 HSV (gedeelte van een artikel)

Prediker 1:2 HSV (gedeelte van een artikel)

Jesaja 3:4 HSV (gedeelte van een artikel)

Jesaja 25:11 HSV (gedeelte van een artikel)

Jesaja 27:5 HSV (gedeelte van een artikel)

Jesaja 54:8 Statenvertaling (gedeelte van een artikel)

Nieuwe Testament

Mattheüs - Handelingen

Mattheüs 1:20 HSV (gedeelte van een artikel)

Mattheüs 7:24 Statenvertaling (gedeelte van een artikel)

Mattheüs 10:29 HSV (gedeelte van een artikel)

Mattheüs 25:1, 7, 15 HSV (gedeelte van een artikel)

Mattheüs 25:14 HSV (gedeelte van een artikel)

Mattheüs 28:5 HSV (gedeelte van een artikel)

Romeinen - Openbaring

Romeinen 1:3 HSV (gedeelte van een artikel)

Romeinen 1:4 HSV (gedeelte van een artikel)

Romeinen 1:31 HSV (gedeelte van een artikel)

Romeinen 6:19 HSV (gedeelte van een artikel)

Romeinen 9:27, 28 HSV (gedeelte van een artikel)

Efeze 4:23 HSV (gedeelte van een artikel)

Filippenzen 4:2 HSV (gedeelte van een artikel)

Hebreeën 11:3 HSV (gedeelte van een artikel)

Hebreeën 11:7 HSV (gedeelte van een artikel)

Hebreeën 12:7 HSV (gedeelte van een artikel)

Terug

Naar top van deze pagina

© 2010-2015 getrouwevertaling.nl