Staten­vertaling

betrouwbaar en de eeuwen doorstaan

dordtse synode 1618-1619

Twee edities van de Statenvertaling met kanttekeningen.
Onder ligt een exemplaar van de eerste uitgave van 1637,
op de voorgrond een nieuwe uitgave van de GBS.

Link Statenvertaling.nl

Website Statenvertaling.nl met online Bijbeltekst en kanttekeningen (GBS), zoekfuncties, geschiedenis

Wat is de Statenvertaling?

De Statenvertaling verscheen voor het eerst in 1637 en was het resultaat van jarenlange arbeid van de vertalers en revisoren, die door de Dordtse Synode van 1618-1619 waren aangesteld. Deze Synode stelde ook de belangrijkste regels vast voor de vertaling. Bij de Bijbeltekst werden beknopte toelichtingen en verklaringen gegeven, de zogenoemde kanttekeningen. De vertaling werd bekostigd door de Nederlandse Staten-Generaal, vandaar de naam ‘Statenvertaling’.

De Statenvertaling kreeg in binnen- en buitenland grote waardering vanwege de nauwkeurigheid van de vertaling. De vertaling kenmerkt zich door een hoge mate van ‘letterlijkheid’, waardoor de vertaling nauw aansluit bij de stijl en uitdrukkingen van de Bijbel in de oorspronkelijke talen. Daarnaast is de vertaling van hoogstaande literaire kwaliteit. De Statenvertaling wordt nog steeds door velen gebruikt en gewaardeerd. Een volledig gecontroleerde nieuwe uitgave met kanttekeningen verscheen bij de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in 2004.

Geschiedenis Statenvertaling

De diverse artikelen over de Statenvertaling, inclusief de uitgebreide beschrijvingen van de ontstaansgeschiedenis van de Statenvertaling door dr. D. Nauta en dr. C.C. de Bruin, zijn te vinden op de website statenvertaling.nl.

Terug

Naar top van deze pagina

© 2010-2015 getrouwevertaling.nl