Herziene Staten­vertaling (HSV)

Een nieuwe ‘Statenvertaling’ of niet?

hsv-uitgave-2010-vivella

De eerste volledige uitgave van de HSV verscheen in december 2010.

Wat is de Herziene Statenvertaling (HSV)?

De Stichting Herziening Statenvertaling (Stichting HSV) heeft in de periode 2002 tot 2010 gewerkt aan de Herziening van de Statenvertaling (HSV). Bij deze herziening is ernaar gestreefd om door hertaling de Bijbeltekst voor de huidige lezer begrijpelijker te maken. De presentatie van de complete ‘Herziene Statenvertaling’ vond plaats op 4 december 2010.

De Stichting HSV heeft niet alleen de taal van de Statenvertaling aangepast, maar is ook overgegaan tot wijziging van de vertaalmethode en de inhoud van de vertaling. Dit betekent dat de ‘Herziene Statenvertaling’ gezien dient te worden als een nieuwe vertaling. Hoewel de vertaling dichter bij de grondtekst is gebleven dan de meeste moderne vertalingen, zijn de woorden en uitdrukkingen van de oorspronkelijke teksten lang niet altijd op dezelfde strikte manier vertaald als in de Statenvertaling.

Presentatie: HSV mist nauwkeurigheid en diepgang SV

HSV mist nauwkeurigheid en diepgang Statenvertaling
(presentatie in pfd, november 2011)

Artikelen getrouwevertaling.nl sinds verschijning HSV in 2010

Verzwakte weergaven in de Herziene Statenvertaling - Enkele voorbeelden
(december 2010, gewijzigd januari 2011)

Idem als PDF download: Verzwakte weergaven Herziene Statenvertaling

Voors en tegens Herziene Statenvertaling (december 2010, gewijzigd oktober 2011)

Idem als PDF download: Voors en tegens Herziene Statenvertaling

Herziening minder woordgetrouw – Twintig voorbeelden uit Genesis
(oktober 2010)

Idem als PDF download: Twintig voorbeelden uit Genesis

Verantwoording Herziene Statenvertaling schiet tekort (augustus 2010)

Artikel GBS

HSV maakt andere vertaalkeuzes dan in Statenvertaling
(StandVastig, maart 2013)

Artikelen vóór 2010 naar aanleiding van deeluitgaven HSV

Herziening SV is meer dan een hertaling (StandVastig, december 2003)

HSV geen Statenvertaling meer (RD Opinie, januari 2008)

Psalm 2 in de Herziene Statenvertaling (StandVastig, juni 2008)

Terug

Naar top van deze pagina

© 2010-2015 getrouwevertaling.nl